Στό Μουσικό Σχολείο διδάσκονται : 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ hand right