ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ;

   Στο Μουσικό Παλλήνης μπορείτε να εγγραφείτε επιτυγχάνοντας στις εισαγωγικές ή στις κατατακτήριες εξετάσεις

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ είναι οι μουσικές δοκιμασίες που απευθύνονται στους υποψηφίους απόφοιτους της ΣΤ' Δημοτικού
 • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ είναι οι μουσικές δοκιμασίες που απευθύνονται στους υποψηφίους απόφοιτους της  Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α' , Β' και Γ΄ Λυκείου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

   Στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης μπορούν να εγγραφούν μαθητές που ...

 • έχουν περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου ή
 • έχουν περάσει στις κατατακτήριες εξετάσεις για την Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  ή
 • φοιτούν ήδη σε κάποιο άλλο Μουσικό Γυμνάσιο και επιθυμούν να μετεγγραφούν στο σχολείο μας και
 • διαμένουν σε περιοχή της Αττικής  που καλύπτει το σχολείο μας

ΛΥΚΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 •  Στο Μουσικό Λύκειο Παλλήνης μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν όσοι  μαθητές είναι απόφοιτοι του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης ή άλλων Μουσικών Γυμνασίων της χώρας  με μετεγγραφή.
 • Επίσης μπορούν να φοιτήσουν, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στην Α΄, Β' και Γ' Λυκείου απόφοιτοι άλλων Γυμνασίων της χώρας (όχι Μουσικών), δίνοντας εξετάσεις στα εξής μουσικά μαθήματα :  Ευρωπαϊκή μουσική θεωρία και  αρμονία, σολφέζ, ιστορία μουσικής, ελληνική παραδοσιακή μουσική θεωρία και πράξη, πιάνο, ταμπουράς και όργανο επιλογής.
 • Προϋπόθεση για την εγγραφή μαθητών με κατατακτήριες εξετάσεις είναι :  1) Να υπάρχουν κενές θέσεις στην τάξη όπου ζητούν να φοιτήσουν οι υποψήφιοι 2) Να έχουν βαθμό τουλάχιστον 10 (την βάση) σε όλα τα εξεταζόμενα μουσικά μαθήματα και  3) Σε περίπτωση που οι θέσεις είναι λιγότερες απο τους επιτυχόντες, εισάγονται οι υποψήφιοι με την καλύτερη επίδοση βαθμολογίας.
 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο μας το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Αμέσως μόλις αποσταλεί από το υπουργείο στο σχολείο μας η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας. Αμέσως μόλις βγουν τα αποτελέσματα, αναρτώνται στον ιστότοπό μας μόνο για λίγες μέρες. 
 • Την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων μπορείτε να πληροφορείστε από την ιστοσελίδα μας ή να παραλαμβάνετε από την γραμματεία του σχολείου μας.