Το σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών που αναφέρεται στο ΦΕΚ περι  "Λειτουργίας Μουσικών Σχολείων»