Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2023-24