Ποιό είναι το ΠΜΓΛΠ (Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης

------------ 

To Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης είναι ένα δημόσιο σχολείο, στεγάζεται σε κτήριο ειδικά κατασκευασμένο και ανήκει στην περιφερειακή διεύθυνση της Ανατολικής Αττικής.

   Ιδρύθηκε το 1988 και ήταν το πρώτο από τα 51 μουσικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα. 

   Σκοπός του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης, με βάση τον ιδρυτικό του νόμο 3345/2.9.1988 άρθρο 1, είναι:

   "Η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης."

 Αίθουσα συναυλιών

 Η αίθουσα συναυλιών του σχολείου

   Στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης, πέραν των μαθημάτων γενικής παιδείας, τα οποία διδάσκονται όπως ακριβώς σε όλα τα Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, διδάσκεται ισότιμα η έντεχνη δυτική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική, με στόχο να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές του σχολείου μία αξιόπιστη γενική μουσική παιδεία και τα απαραίτητα εφόδια για ενδεχόμενες ανώτερες μουσικές σπουδές. Στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου περιλαμβάνονται και μαθήματα γενικότερης αισθητικής παιδείας : εικαστικά, θέατρο.

   Το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης λειτουργεί από το 1988 και είναι το παλαιότερο από τα μουσικά σχολεία  που λειτουργούν σήμερα σ’ όλη τη χώρα. Ας σημειωθεί εδώ ότι από την ίδρυσή του ώς και το σχ. έτος 2010 – 2011 το σχολείο είχε πειραματικό χαρακτήρα.

 

Καθηγητές και προχωρημένοι μαθητές παρουσιάζουν τα όργανα που διδάσκονται στο σχολείο

προκειμένου τα "πρωτάκια" να επιλέξουν ένα από αυτά!