ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ...

 

Οι παρακάτω καθηγητές διδάσκουν στα τμήματα της Α' Γυμνασίου (2015-16)

Π.Μ.Γ.Π. h/εβδ.   ΤΑΞΗ Α
MΑΘΗΜΑΤΑ     α1 α2 α3 α4
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1   ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ 3
2
ΠΡΩΤ
ΜΤΦ
ΤΣΙΓΚΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΚΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΑ 4 ΓΛΩΣ
ΛΟΓ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΑΚΑ ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΜΑΡΑΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2   ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4   ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1   ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ 1   ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1   ΤΟΜΑΡΑ ΤΟΜΑΡΑ ΤΟΜΑΡΑ ΤΟΜΑΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 2χ1/2 ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ 2   α14 ΜΑΝΟΥΣ πρ - ΣΚΟΥΛ αρ
α23 ΜΑΝΟΥΣ αρ - ΣΚΟΥΛ πρ
ΓΑΛΛ.-ΓΕΡΜ. 2   ΣΚΑΡ ΣΚΑΡ ΤΖΑΒ ΤΖΑΒ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2   ΖΩΑΚΟΣ ΖΩΑΚΟΣ ΖΩΑΚΟΣ ΖΩΑΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1   ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1   ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ 1   ΦΙΔΕΤΖΗ ΦΙΔΕΤΖΗ ΦΙΔΕΤΖΗ ΦΙΔΕΤΖΗ
Μ.ΘΕΩΡ.ΠΡΑΞΗ 1   ΝΙΚΟΛ ΛΑΣΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗ ΤΣΕΓΚΑ
ΣΟΛΦΕΖ 1   ΝΙΚΟΛ
ΓΡΗΡΟΡ
ΛΑΣΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗ
ΠΙΑΝΟ
ΤΣΕΓΚΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ 2   α12 - α34 ΧΟΛΕΒΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝ
ΕΛΛ.ΠΑΡ.ΜΟΥΣ. 4   ΒΑΡΣΟΥ ΒΑΡΣΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Κριτ.Μ.Ακρόαση 0          
ΜΟΥΣ.ΣΥΝΟΛΑ 2    
ΠΙΑΝΟ 1  
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 1  
ΟΡΓ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1  

 

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ